toggle menu

Revize elektrických zařízení

Zpět na seznam služeb

Účelem revize elektrických zařízení je ověřování jejich stavu z hlediska bezpečnosti.

Dle normy ČSN 33 1500 musí být všechna elektrická zařízení před uvedením do provozu odborně prověřena z hlediska bezpečnosti výchozí revizí a následně po celou dobu své životnosti podrobována pravidelným revizím. Pravidelné revize elektrických zařízení se musí provádět nejpozději ve lhůtách stanovených normou. Revize musí být realizovány revizním technikem s patřičným platným oprávněním vydaným Technickou inspekcí. Naši pracovníci se postarají o veškeré revize elektrických zařízení, spotřebičů, strojů a hromosvodů pro jejich maximální bezpečnost a bezporuchový provoz. Opravíme zjištěné závady a vystavíme revizní zprávu, která potvrzuje bezpečnost provozu elektrického zařízení.

Proč jsou revize elektrických zařízení nezbytné?